Ψυχοκοινωνική αναπηρία και αποκατάσταση και το NDIS

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία [National Disability Insurance Scheme (NDIS)] είναι ο νέος τρόπος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν μια κανονική ζωή. Το NDIS αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες και οι στόχοι κάθε ατόμου διαφέρουν.

Τι είναι η ψυχοκοινωνική αναπηρία;

Ψυχοκοινωνική αναπηρία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αναπηρίες που ενδέχεται να προκύψουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. Αν και δεν εξυπακούεται ότι όλοι όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας θα καταλήξουν να έχουν ψυχοκοινωνική αναπηρία, τα άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρότατες συνέπειες και να θεωρηθεί ότι η αναπηρία αυτή αποτελεί κοινωνικό μειονέκτημα. Όσοι έχουν κάποια σημαντική αναπηρία που είναι πιθανόν να είναι μόνιμη, ίσως δικαιούνται υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο του NDIS.

Τι είναι η αποκατάσταση;

Όταν τα άτομα που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας μιλούν για αποκατάσταση, επιδιώκουν ενεργά να μπορέσουν να ζήσουν έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο παρά τα προβλήματά τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζουν χωρίς τα συμπτώματα της ψυχικής τους ασθένειας ή χωρίς τις βλάβες και τις αναπηρίες που ενδέχεται να τους επιφέρει. Ακόμη και όσοι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία επιδέχονται θεραπευτικές παρεμβάσεις, ενδέχεται να παρουσιάσουν εξάρσεις της ασθένειας στο μέλλον. Τότε ίσως προκύψουν λειτουργικές βλάβες και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες που μπορεί να είναι περιστασιακές ή μόνιμες, εξουθενωτικές και μεγάλης διάρκειας.

Η αποκατάσταση αφορά την επίτευξη της βέλτιστης κατάστασης ατομικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας, όπως αυτή καθορίζεται από κάθε άτομο, κατά τη διαβίωση με μια πάθηση ψυχικής υγείας ή κατά την περίοδο της αποκατάστασης.

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζουμε ότι μέσω της σχεδίασης και της υλοποίησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του NDIS θα υποστηρίζουμε κάθε πρακτική αποκατάστασης και επαναφοράς της ελπίδας για αποκατάσταση όλων όσοι πάσχουν από ψυχοσωματική αναπηρία και συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα.

Τη δυνατότητα επιλογής και ελέγχου του προγράμματος από τους συμμετέχοντες

Ο συμμετέχων μπορεί να κρίνει καλύτερα από κάθε άλλον πώς θα φτάσει στην αποκατάσταση. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την απόκτηση ικανοτήτων για αυτοδιαχείριση, καθώς επίσης και τη δυνατότητα του συμμετέχοντος να επιλέξει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους παρόχους τους.

Μόνιμη δέσμευση για παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και της χρηματοδότησης που απαιτούνται κατά περίσταση

Η αποκατάσταση είναι εφικτή. Η πορεία προς την αποκατάσταση είναι προσωπική και η παροχή υποστήριξης, όποτε τη χρειαστείτε, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Αυξημένη ανεξαρτησία και συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή

Η ενασχόληση με την κοινότητα μέσω κοινωνικής συμμετοχής, εκπαίδευσης και εργασίας βοηθά στην ανάπτυξη προσαρμοστικότητας και στον καθορισμό προσωπικών στόχων. Το NDIS έχει αναλάβει τη δέσμευση να χρηματοδοτεί υπηρεσίες υποστήριξης που βοηθούν τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την ανεξαρτησία και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Υποστήριξη για μια συνεργασιακή προσέγγιση

Η υποστήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του NDIS είναι εστιασμένη στην αναπηρία, αλλά προσανατολισμένη στην αποκατάσταση. Συνδέεται με ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Πώς θα με υποστηρίξει το NDIS;

Το NDIS είναι ο νέος τρόπος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε άτομα με κάποια ψυχοκοινωνική αναπηρία και επιδιώκει να φέρει θετικές συνέπειες στην καθημερινή σας ζωή. Θα παρέχει ευκαιρίες στην κοινότητα και σιγουριά όσον αφορά τη χρηματοδότηση για υπηρεσίες υποστήριξης και θα δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Όταν αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως το NDIS το 2019, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που θα διατεθεί για υπηρεσίες υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία θα είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν στο προηγούμενο σύστημα.

Πόση ευελιξία έχω;

Το NDIS έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο και να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες κάθε συμμετέχοντος. Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να έχουν κατά στιγμές διαφορετική ένταση («κρίσεις»). Το πρόγραμμά σας στο πλαίσιο του NDIS θα λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές αυτές παρέχοντας έναν ευέλικτο προϋπολογισμό που θα προβλέπει κάθε απαραίτητη αύξηση και μείωση της υποστήριξης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η αποκατάσταση είναι εφικτή, ακόμη και όταν υπάρχουν συμπτώματα ή την εποχή που κάποιος παθαίνει κρίσεις. Συνεπώς, η παροχή ευέλικτων υπηρεσιών υποστήριξης έχει καίρια σημασία για την πορεία ενός ατόμου προς την αποκατάσταση.

Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα του συμμετέχοντος καταγράφονται οι στόχοι του και το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδοτούμενη υποστήριξή του, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Οι τρόποι παροχής της υποστήριξης καθορίζονται κατόπιν συνεργασίας του συμμετέχοντος με τον πάροχο των υπηρεσιών υποστήριξης. Μπορεί να περιληφθεί η χρήση περισσότερων ωρών υποστήριξης κατά τις περιόδους κρίσεων και λιγότερων ωρών όταν τα πράγματα πάνε καλά.

Στο εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε συμμετέχοντος θα καταγράφονται και οι ανεπίσημες μορφές υποστήριξής του (από φίλους και συγγενείς) αλλά και οι υπηρεσίες υποστήριξης στις οποίες έχει πρόσβαση και παρέχονται από την τοπική κοινότητα και άλλα κρατικά συστήματα. Έτσι θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και με τους κοινοτικούς οργανισμούς, για να εξακριβώνουμε αν συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες σας με την πάροδο του χρόνου.

Πώς συνεργάζεται το NDIS με άλλα συστήματα;

Το NDIS είναι σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με ήδη υπάρχοντα κρατικά συστήματα παροχής υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, στέγασης και ειδικών θεραπειών ψυχικής υγείας. Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας συχνά απαιτείται υποστήριξη από διάφορες πηγές, π.χ. κοινότητα, συγγενείς, φίλους, τοπικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες για θέματα ψυχικής υγείας και άλλα επίσημα κρατικά συστήματα. Το NDIS συνεργάζεται στενά με όλα αυτά τα συστήματα υποστήριξης και δεν τα υποκαθιστά.

Τα συστήματα υποστήριξης της υγείας και της ψυχικής υγείας θα συνεργάζονται με τους συμμετέχοντες όποτε απαιτείται κλινική παρέμβαση ή ιατρική θεραπεία. Ασχολούνται με θέματα ψυχιατρικών παθήσεων και ψυχικών ασθενειών. Περιλαμβάνονται: όλες οι ιατρικές και κλινικές υπηρεσίες, π.χ. από γενικούς παθολόγους, θεραπείες ψυχικής υγείας από ψυχιάτρους ή ψυχολόγους, φροντίδα κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομείο, αποκλειστική φροντίδα ασθενούς και φροντίδα στο σπίτι, αποκατάσταση, φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό.

Το σύστημα υγείας έχει επίσης την ευθύνη για άλλες υπηρεσίες υγείας, π.χ. οδοντιατρική φροντίδα, διαιτολόγους, φυσικοθεραπευτές, ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα και νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης, μερικές φορές οι ιδιώτες και οι οικογένειες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση ιατρικών και κλινικών υπηρεσιών, π.χ. πληρώνοντας το σύνολο ή μέρος των δαπανών από την τσέπη τους. Το NDIS δεν καλύπτει τις δαπάνες αυτές. Αν απαιτείται κατά περίσταση, το πρόγραμμα του συμμετέχοντος μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή βοήθειας για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στα σωστά τμήματα του συστήματος παροχής υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του NDIS ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά

Τηλέφωνο 1800 800 110* Δευτέρα έως Παρασκευή

Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας

TTY: 1800 555 677

Υπηρεσία μεσολαβητικής μετάδοσης ομιλίας και ήχου: 1800 555 727

Αν χρειάζεστε βοήθεια όσον αφορά τα Αγγλικά

TIS 131 450

Βρείτε μας στο Facebook στο προφίλ NDISAus.

Ακολουθήστε μας στο Twitter στο προφίλ @NDIS.

*Οι κλήσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο 1800 από σταθερό τηλέφωνο είναι δωρεάν. Για τις κλήσεις από κινητό τηλέφωνο ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020