NDIS in Turkish

İngilizce dışında bir dil konuşuyorsanız Sözlü ve Yazılı Tercüme Hizmetini (TIS) arayabilirsiniz. 

131 450 

Bu Kolay Okunan kitapçık, başka bir kitapçığın özetidir. 

Birbirini tamamlayan toplamda 3 kitapçık var. 

1. Kitapçık, NDIS'ye nasıl başvurulacağını açıklıyor.  

2. Kitapçık, NDIS planının nasıl hazırlanacağını açıklıyor.  

3. Kitapçık, NDIS planınızı nasıl kullanacağınızı açıklıyor. 

Kitapçık 1 – NDIS başvurusu yaparken

Booklet 1 – Applying for the NDIS 

Bu belgede ne var? 

NDIS ne yapar? 

NDIS'nin yürütülmesine kim yardımcı olur? 

NDIS başvurusunun adımları 

NDIS kaynağı neler için ödeme yapar? 

Kitapçık 2 – NDIS planınızı hazırlarken

Booklet 2 – Creating your NDIS plan 

Bu belgede ne var? 

Planlama konuşmanıza hazırlanmak 

Planınızı nasıl hazırlarsınız? 

Hedeflerinizle ilgili bilgiler 

Kitapçık 3 – NDIS planınızı kullanırken

Booklet 3 – Using your NDIS plan 

Bu belgede ne var? 

NDIS planınıza nasıl başlarsınız? 

Planınızı kullanırken 

Destek ve hizmetlerinizi almaya başlarken 

Planınızın yeniden değerlendirilmesi 

This page current as of
27 January 2023
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?