‘Au’aunaga gagana faamatala’upu

O lenei pepa o loo iai faamatalaga mo tagata e iai mana’oga faapitoa e mana’omia fesoasoani i gagana faamatala’upu.

Mea e tatau ona e silafia

O ‘Au’aunaga Faamatala’upu e mafai ai ona faaliliu le gagana e masani ona tautala ai se tagata i le gagana Igilisi. O ‘Au’aunaga Faamatala’upu e mauaina mai i le TIS National, e fai ai ma sui o le National Disability Insurance Scheme (NDIS)*. (*Inisiua a le Atunuu mo Tagata e iai Mana’oga Faapitoa)

Ua faakonekarate e le TIS National le ‘ova i le 3000 tagata faamatala’upu ua iai o latou tusi pasi i Ausetalia atoa i gagana e ‘ova i le 160.

Auala e te valaau ai i le NDIS

E mafai ona e valaau sa’o i le TIS National i le 131 450 ma fai iai e te fia talanoa i le NDIS i le 1800 800 110.

Malamalama i le NDIS

O tagata auai i le NDIS ma i latou e gafa ma le tausiga, e maua fua ‘au’aunaga o gagana faamatala’upu.

O le matāfaioi a le faamatala’upu, e na o le faaliliuina o ‘upu. O lona uiga, e le mafai ona ia avatua ni fautuaga e faatatau i le NDIS ia te ‘oe.

O NDIS Planners, Early Childhood Early Intervention Services ma Local Area Coordination Services e mafai ona fesoasoani atu e faatulaga sau faamatala’upu.

Fuafuaga Faata’atia

O lau NDIS Planner, Early Childhood Early Intervention Services, Local Area Coordination Services poo le Support Coordinator e mafai ona faatulagaina sau faamatala’upu ua pasia.

E mafai ona e aumaia seisi o lou ‘āiga poo sau uō e tautala i le Igilisi i lau fonotaga, ae o le a aumaia fo’i e le NDIS se faamatala’upu mo ‘oe.

I taimi uma e mafai ai, o le a faatulagaina se faamatala’upu e auai atu tou te faafesāga’i i lau fonotaga NDIS, ae o faamatala’upu i luga o le telefoni e faaogaina mo fesoota’iga pupu’u ma faigofie.

E mafai e le NDIS ona avatu sau fuafuaga faata’atia tagata auai i lau gagana poo le gagana a le tagata o loo tausia ‘oe.

Faaogaina o lau Fuafuaga Faata’atia NDIS

O lau Tautua NDIS e gafa ma le tiute o le sa’iliga o se faamatala’upu e fesoasoani atu i le faaogaina o tautua lagolago ia o loo faatupeina i lalo o lau fuafuaga faata’atia.

O lau Tautua NDIS poo lau So’otaga Tautua e faatulagaina se faamatala’upu e auai atu tou te faafesāga’i poo luga o le telefoni.

O lagolago i gagana faamatala’upu e lē o se vaega o lau fuafuaga faata’atia NDIS.

E mafai ona e talosaga i lau Tautua NDIS e faatulaga se faamatala’upu faapitoa e te mana’o ai i taimi uma o au fonotaga, f.t., le faamatala’upu e tasi poo se itupā faapitoa e te mana’o ai.

O Tautua NDIS resitaraina ma So’otaga Tautua e mafai ona resitara i le TIS National ina ia mafai e tagata auai NDIS ma i latou o loo gafa ma tausiga ona maua fesoasoani faamatala’upu e faatupe i lalo o le NDIS.

Nisi faamatalaga

NDIS – 1800 800 110

Mo tagata e mana’omia se fesoasoani i le Igilisi

TIS: 131 450

Mo tagata e logonoa pe le mafai ona tautala

TTY: 1800 555 677

Tautala ma Faalogo: 1800 555 727

‘Upega tafa’ilagi relay: National Relay Service

www.relayservice.gov.au

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020