NDIS in Samoan

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

Language interpreting services

O lenei pepa o loo iai faamatalaga mo tagata e iai mana’oga faapitoa e mana’omia fesoasoani i gagana faamatala’upu.

Tusi mo tagata auai 

Participant booklets 

E tolu tusi mo tagata ‘auai e mafai ona maua e lagolagoina ai i latou e iai mana’oga faapitoa ma tagata auai i la latou folauga i le NDIS. 

Tusi 1: Talosaga mo le NDIS 

Booklet 1 – Applying for the NDIS

O le a ni mea o i totonu o lenei pepa o faamatalaga? 

a mea e faia e le NDIS? 

ai e fesoasoani e kiliva le NDIS? 

Sitepu e talosaga ai mo le NDIS 

O a mea e totogi i le fesoasoani tau tupe a le NDIS? 

Tusi 2: Tapenaina o lau fuafuaga o le NDIS 

Booklet 2 – Creating your NDIS plan

O le a ni mea o i totonu o lenei pepa o faamatalaga? 

Sauniga mo le faatalatalanoaga o lau fuafuaga 

E faapefea ona e faia se fuafuaga?     

Faamatalaga e faatatau i ou sini 

Tusi 3: Faaogaina o lau fuafuaga o le NDIS 

Booklet 3 – Using your NDIS plan

O le a ni mea o i totonu o lenei pepa o faamatalaga? 

E faapefea ona amata lau fuafuaga o le NDIS? 

Faaaogaina o lau fuafuaga 

Amataina o au lagolago ma auaunaga 

Toe iloiloina o lau fuafuaga 

Fesoasoani mo lau tama 

Help for your child

Participant Service Charter

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

O le Psychosocial disability e faamatalaina ai mana’oga faapitoa e ono afua mai i gasegase faalemafaufau.

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Guide to self-management

O lenei ta’iala e fesoasoani i tagata ina ia malamalama i aogā o le pulea e ‘oe lava, au matāfaioi ma tiute tau’ave ma auala e pulea lelei ai e ‘oe lava.

Fuafuaga faaleaganuu ma Eseesega o Gagana 2018 (CALD)

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Ta'iala mo le NDIA LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
8 December 2022