Διαδρομή του NDIS Πρόγραμμα ακοής για παιδιά 0-6 ετών

Τι είναι το NDIS;

Το National Disability Insurance Scheme [Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα Αναπηρίας] (επίσης αποκαλείται το NDIS) είναι ένας νέος τρόπος που παρέχει υποστήριξη στους Αυστραλούς με αναπηρία, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους.

Το NDIS μπορεί να παράσχει χρηματοδότηση, πληροφορίες και υποστήριξη για να βοηθάει τα άτομα με αναπηρία να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως μεγαλύτερη ανεξαρτησία, συμμετοχή στην κοινότητα, εργασία και βελτίωση της ευημερίας. Ως ασφαλιστικό σύστημα, το NDIS είναι μια δια βίου προσέγγιση, που επενδύει εγκαίρως σε άτομα με αναπηρία ώστε να βελτιώσει τα αποτελέσματά τους αργότερα στη ζωή. Το NDIS παρέχει επίσης σε άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους πληροφορίες και παραπομπές σε υπάρχουσες υπηρεσίες υποστήριξης της κοινότητας.

Πώς μπορεί το NDIS να βοηθήσει εμένα και το παιδί μου;

Η μικρή ηλικία του παιδιού σας είναι πολύ σημαντική καθώς καθορίζει πώς θα μαθαίνει και θα αναπτυχθεί αργότερα στη ζωή. Η υποστήριξη που παρέχεται νωρίς θα σας βοηθήσει και θα δώσει στο παιδί σας τις καλύτερες πιθανότητες για την επίτευξη των δυνατοτήτων τους.

O National Disability Insurance Agency (NDIA) [Εθνικός Ασφαλιστικός Φορέας Αναπηρίας] έχει συνεργαστεί με διάφορους κορυφαίους Αυστραλούς επαγγελματίες και ερευνητές παρέμβασης με παιδιά μικρής ηλικίας για το σχεδιασμό της προσέγγισης έγκαιρης παρέμβασης σε μικρή παιδική ηλικία [early childhood early intervention (ECEI)] του NDIS. Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει τον τύπο και το επίπεδο έγκαιρης παρέμβασης υποστήριξης των αναγκών του παιδιού σας για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Η έγκαιρη παρέμβαση σε μικρή παιδική ηλικία είναι κρίσιμη για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για το παιδί σας.

Είναι το παιδί μου επιλέξιμο για το NDIS;

Το παιδί σας θα είναι επιλέξιμο για το NDIS εάν:

  • είναι ηλικίας 0-6 ετών·
  • έχει Αυστραλιανή υπηκοότητα ή είναι κάτοχος μόνιμης βίζας ή βίζας Protected Special Category·
  • έχει επιβεβαιωμένα ακουολογικά προβλήματα συμβατά με ακουστική νευροπάθεια ή απώλεια ακοής ≥ 25 ντεσιμπέλ και στα δύο αυτιά σε 2 ή περισσότερες γειτονικές συχνότητες, τα οποία είναι μόνιμα ή μακροχρόνια·
  • και για την οποία απώλεια ακοής του ατόμου είναι αναγκαία η χρήση συσκευής προσωπικής ενίσχυσης.

Πώς να έχω πρόσβαση στο NDIS;

Το Australian Hearing μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης στο NDIS από το πρώτο σας ραντεβού ή μπορείτε να το κάνετε αργότερα αν σας εξυπηρετεί, καλώντας το 1800 800 110 ή επισκεφθείτε γραφείο του NDIS. H επιλογή ανήκει σ’ εσάς. Ωστόσο, η χρηματοδότηση του NDIS θα βοηθήσει το παιδί σας να λάβει τις έγκαιρες υποστηρικτικές παρεμβάσεις γρηγορότερα.

Τι γίνεται μετά;

Με την άδειά σας, το Australian Hearing θα διαβιβάσει στοιχεία της απώλειας ακοής του παιδιού σας στο NDIA και θα λάβετε έγγραφη επιβεβαίωση πρόσβασης του παιδιού σας στο NDIS εντός μερικών ημερών.

Απ’ τη στιγμή που το παιδί σας έχει πρόσβαση θα συμμετέχει στο NDIS, και ένας ειδικός προετοιμασίας σχεδίων υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός δύο εβδομάδων για να σας υποστηρίξει να αναπτύξετε το πρώτο σχέδιο NDIS του παιδιού σας. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει ένα εύλογο και απαραίτητο επίπεδο χρηματοδότησης για έγκαιρη παρέμβαση υποστήριξης και μόλις εγκριθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα αμέσως στους παρόχους υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης που θα επιλέξετε.

Στο πρώτο σας ραντεβού στο Australian Hearing θα σας ενημερώσουν επίσης για τους Συνεργάτες της Early Childhood Early Intervention (ECEI) στην περιοχή σας. Ο Συνεργάτης σας της ECEI θα είναι το μόνιμο σημείο επαφής σας με το NDIS απ’ τη στιγμή που θα έχετε ένα σχέδιο NDIS. Αν έχετε απορίες για το σχέδιο σας NDIS ή χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές μπορείτε να μιλήσετε μαζί του. Ο Συνεργάτης σας της ECEI θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη στιγμή της έγκρισης του σχεδίου σας για να διαπιστώσει πώς πηγαίνουν τα πράγματα.

Γλωσσάρι

Early Childhood Early Intervention (ECEI) [Έγκαιρη Παρέμβαση σε Μικρή Παιδική Ηλικία]

παρέχει υποστήριξη νωρίς στη ζωή για να περιορίσει τις επιπτώσεις της αναπηρίας και να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες του ατόμου.

Early Childhood Early Intervention (ECEI) Partner [Συνεργάτης Έγκαιρης Παρέμβασης σε Μικρή Παιδική Ηλικία]

Τοπικοί οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζονται με το NDIA, για να βοηθούν τους συμμετέχοντες, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους να χρησιμοποιούν το NDIS και άλλες υποστηρίξεις στην τοπική κοινότητα.

Early Intervention Provider [Πάροχος Υπηρεσιών Έγκαιρης Παρέμβασης]

μια επιχείρηση η οποία παρέχει εξειδικευμένες υποστηρίξεις έγκαιρης παρέμβασης, βασισμένες σε στοιχεία, για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τους στόχους στο NDIS σχέδιο τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τους παρόχους τους ή να αλλάξουν πάροχο οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως επιλογή και έλεγχος.

NDIA

National Disability Insurance Agency [Εθνικός Ασφαλιστικός Φορέας Αναπηρίας]. O φορέας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης που διαχειρίζεται το NDIS.

NDIS

National Disability Insurance Scheme [Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα Αναπηρίας]. Ένας νέος τρόπος παροχής υποστήριξης σε Αυστραλούς με αναπηρία, στις οικογένειες και τους φροντιστές τους.

NDIS Pathway [Διαδρομή του NDIS]

η εμπειρία ενός ατόμου με αναπηρία με το NDIS, από την απόκτηση πρόσβασης μέχρι τη χρησιμοποίηση του σχεδίου του.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020